1st Grade SUFC  32-20 Gordon
2nd Grade SUFC 31-28  Gordon 
3rd Grade SUFC 81-5  Gordon
4th Grade SUFC 38-28  Gordon
1st Colts SUFC 76-32  Gordon
2nd Colts SUFC 46-5  Gordon
3rd Colts SUFC BYE   Gordon