1st Grade SUFC 64-26 Parramatta
2nd Grade SUFC 74-7  Parramatta 
3rd Grade SUFC 59-7  Parramatta
4th Grade SUFC 64-5  Parramatta
1st Colts SUFC 67-28 Parramatta
2nd Colts SUFC 56-21 Parramatta 
3rd Colts SUFC 54-21 Parramatta