1st Grade SUFC 35-12 Parramatta
2nd Grade SUFC 27-28 Parramatta
3rd Grade SUFC 41-21 Parramatta
4th Grade SUFC 24-7 Parramatta
1st Colts SUFC 60-17 Parramatta
2nd Colts SUFC 46-0 Parramatta
3rd Colts SUFC 20-29 Parramatta