1st Grade SUFC 28-24 Parramatta
2nd Grade SUFC 41-26 Parramatta
3rd Grade SUFC 54-19 Parramatta
4th Grade SUFC 61-0 Parramatta
1st Colts Parramatta 20-47  SUFC
2nd Colts Parramatta 0-74  SUFC
3rd Colts Parramatta 7-60 SUFC