Round 1 v Norths

Archives

1st Grade Sydney Uni – 35 Norths – 29
2nd Grade Sydney Uni – 36 Norths – 36
3rd Grade Sydney Uni – Postponed to 25th April Norths – Postponed to 25th April
4th Grade Sydney Uni – Match Abandoned Norths – Match Abandoned
1st Colts Sydney Uni – Postponed to 25th April Norths – Postponed to 25th April
2nd Colts Sydney Uni – Postponed to 25th April Norths – Postponed to 25th April
3rd Colts Sydney Uni – Match Abandoned Norths – Match Abandoned
keyboard_arrow_up